Alena Kotzmannová

Pokus o znovunalezení skutečnosti

„Zabývám se proměnou fotografie jako média nejen po technické stránce, ale i celkovým vnímáním její role ve společnosti – její vypovídací hodnotou, schopností klamat, multiplikovatelností a dosažitelností. Její přeměny chápu jako výzvu k hledání nových cest.“

Pokus o znovunalezení skutečnosti odstartoval v roce 2011 na výstavě v pražské MeetFactory. Vystavena byla pohlednice, upomínkový předmět s motivem přistání prvních kosmonautů na měsíci, která má na zadní straně vzkaz, adresu příjemce a poštovní razítko. Vše je zde dokonale umístěno do časového i místního kontextu. K této pohlednici Kotzmannová vybrala ze svého archivu šest fotografií, jejichž motivy úzce či vzdáleně připomínají vybrané detaily měsíční krajiny nebo objektů spojených s kosmickým výzkumem.

Mezi lety 2009 a 2019 vzniklo celkem deset kapitol této série Pokusů. Motivy a použité médium se různí, jedno však zůstalo každé kapitole společné: tajemství kde a kdy, co bylo dříve a co potom, a přitom dojem jisté narativní linie. Výraz linie je ale trochu zavádějící, protože to, co je pro práci Aleny Kotzmannové nejvíce signifikantní, je nelineární časovost jejích děl. Děj jakoby se odehrával v několika paralelních rovinách najednou, na různých místech a v odlišných časových obdobích, a Kotzmannová tyto roviny jen na okamžik nechá protnout v místě a čase konkrétní výstavy nebo v tomto případě autorské knihy. Obdobné paralelní světy představují texty devíti autorek a autorů. Každý z nich přistoupil k vybrané kapitole zcela odlišně a svébytným způsobem nabízí rozšířené možnosti čtení výchozí vizuální zprávy

Vydáno ve spolupráci s Galerií moderního umění v Hradci Králové

 

Text: Tomáš Pospiszyl, Martina Pachmanová, Radek Wohlmuth, Edith Jeřábková, Lenka Vítková, Jiří Ptáček, Michal Pěchouček, William Hunt, Dušan Zahoranský

Editor: Jan Čihák

Grafický design: Mikuláš Macháček

 

 

 

 

 

 

Objednat knihu
£24
Limitovaná edice 200 výtisků 296 stran 108 čb a barevných fotografií 16.5 cm x 23 cm
brožovaná vazba Publikováno: Srpen 2021 ISBN: 978-0-9565808-6-3
€27 | £24 | $30 | 550 Kč