Alena Kotzmannová

Alena Kotzmannová (*1974 v Praze) vystavuje na české i mezinárodní scéně od konce
90. let. Věnuje se převážně fotografii, videoinstalacím a postprodukčně pracuje s filmovým materiálem. Fotografické obrazy a videa pro ni většinou nejsou svědectvím
o konkrétním okamžiku či situaci, ale podkladem pro vyprávění vlastních fikcí a příběhů. V pozdějších dílech se vedle evokace nálad zabývá výrazovými možnostmi
a paradoxy fotografického obrazu.

Alena Kotzmannova studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, v ateliéru Intermediální a konceptuální tvorby a v ateliéru Fotografie. Absolvovala stipendijní tvůrčí pobyty např. v International Studio & Curatorial Program v New Yorku, Centro de la Imagen v Mexico City, Germinations X v řeckých Delfách a zahraniční stáž v Norwich School of Art and Design ve Velké Británii. V roce 2005 a 2009 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Fotografie AK jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.

Knihy, jejichž autorem je Alena Kotzmannová